Anunţ

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013   Titlul proiectului: “Tineri mai pregătiţi pentru provocările pieţei muncii – Consiliere profesională şi stagii de practică pentru studenţi”   Partener 4: Asociația Tinerii Uniți (ATU) Contract POSDRU/160/2.1 /S/ 142018     ANUNT   Subscrisa Asociatia Tinerii Uniti (ATU) in calitate de