“DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială” POSDRU/173/6.1/S/149071

DUPLEX 91 SRL, Lider de parteneriat în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/149041 – „DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială”, început în data de 15 ianuarie 2015, anunță finalizarea primei grupe de curs de competențe antreprenoriale desfășurate pentru activitatea A4. Furnizarea programelor de formare profesională pentru grupuri vulnerabile din grupul țintă. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economiei sociale