The story v1

Viziunea ATU este o ţară în care noi, tinerii, suntem capabili să ne exprimăm şi să ne definim liber propriile păreri, fără să fim discriminaţi din punct de vedere al vârstei, etniei, sexului, religiei, orientării sexuale, naţionalităţii.  Misiunea ATU este aceea de a implică tinerii din România în procesul de dezvoltare socială, economică şi politică.

Valori ATU:

  • Participare: toţi tinerii au dreptul să participe la procesul de luare a deciziilor în chestiuni ce îi privesc în mod direct.
  • Egalitate şi nediscriminare: toţi tinerii sunt egali în drepturi şi îndatoriri. ATU condamnă discriminarea pe baza de convingeri politice, de naţionalitate, de rasă, de sex, de religie, de orientare sexuală sau orice alt tip de discriminare.
  • Respect pentru diversitate şi minorităţi: Tinerii au nevoi şi opinii diverse şi acest lucru trebuie recunoscut şi apreciat.
  • Recunoaştere: toţi tinerii sunt recunoscuţi pentru contribuţiile pe care le au că cetăţeni.
  • Cooperare şi parteneriat: ATU crede în alianţa dintre ONG-uri, sectorul public şi mediul privat, în vederea dezvoltării de proiecte comune.
  • Libertatea: ATU recunoaşte libertatea de opţiune şi de control a tuturor tinerilor asupra propriei vieţi şi asupra serviciilor de care beneficiază.

 

Obiective ATU:

-Creşterea nivelului educaţiei individuale şi sociale, a gradului de cultură şi a calităţii învăţământului;

-Sprijinirea procesului de integrare în structurile europene;

-Afirmarea creativităţii tinerilor prin promovarea operelor de cercetare, creaţie, producţie ştiinţifică, tehnică şi artistică la toate nivelele şi în toate domeniile precum şi prin susţinerea individuală ori colectivă a autorităţilor sau instituţiilor de specific;

-Implementarea cadrelor democraţiei autentice europene, cultivarea valorilor creştine tradiţionale româneşti, emanciparea persoanei umane prin educaţie corespunzătoare, garantarea demnităţii, a libertăţii de exprimare, a accesului la structurile de conducere;

-Stabilirea unor contacte şi legături precum şi colaborări în scopul promovării unor interese comune cu asociaţii şi organizaţii asemănătoare din ţară şi străinătate;

-Promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor tinerilor  în  România cât şi în străinătate, acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului;

-Mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor adresate tinerilor;

-Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale tinerilor şi implicarea în soluţionarea lor;

-Militarea în vederea proiectării şi implementării unei educaţii ecologice eficiente şi de durata;

-Susţine şi implementează soluţii pentru preîntâmpinarea riscurilor de dezvoltare dezechilibrată a regiunilor din România din punct de vedere social, ecologic, economic, educaţional şi cultural.