Transparent-08

Underground Learning se dorește a fi școala de după școală sau acel mediu de educație nonformală în care, atât formatorii și facilitatorii cât și participanții sunt uniți de dorința de dezvoltare personală și își doresc să dobândească și să dezvolte noi abilități și competențe pe care școala tradițională sau mediile cotidiene nu le dezvoltă în mod deosebit cu toate că le promovează și le solicită. Dezvoltarea personală, dezvoltarea organizațională, orientare și consiliere pentru carieră, comunicarea personală și organizațională, managementul conflictului și al timpului, Public Speakingul sau activitățile de TeamBuilding sunt doar câteva dintre atelierele pe care ne propune să le punem la dispoziție participanților noștri, într-o maniera ludică, nonformală și veselă dar în același timp productivă, eficientă și educațională. Domeniul trainingului este foarte vast și putem găsi aproape oriunde un formator care să ne ofere serviciile sale spre dezvoltare personală sau organizațională însă, Underground Learning vine cu ceva nou. Underground Learning propune workshop-uri, ateliere și traininguri bazate pe învățarea experiențială adică pe acel tip de învățare în care participantul este trecut printr-o experiență din care, cu ajutorul formatorului sau al facilitatorului, va reuși să dobândească atât cunoștințe noi cât și noi abilități. Acest tip de învățare nu este foarte cunoscut în România și considerăm că acum este momentul potrivit pentru a-l promova astfel încât să ne bucurăm și noi de beneficiile pe care le-a adus în toate zonele în care a fost deja implementat. Ne place să credem că am evoluat, drept pentru care am renunțat la formalism, la formatori la cravată, la traininguri ținute sub forma de prezentări PowerPoint sau sub forma de prelegeri și, am adoptat metodele învățării de la egal la egal, eliminând astfel orice tip de bariera între formator și participant. Ne mai dorim să creăm și spațiul în care tinerii să se poată relaxa și, în același timp, să poată și învăța ceva util și practic, să socializeze și să lege prietenii sau să dezvolte proiecte pentru comunitate.

MODULUL 1. Comunicare interpersonală și organizațională

Scop: Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală si la nivelul organizației/clasei/echipei de lucru.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să exerseze mecanismele si instrumentele unei comunicări eficiente;

2. să-si construiască la nivel personal strategii de comunicare interpersonala eficiente;

3. să elaboreze un plan de îmbunătățire a autocontrolului emoțional;

4. să conștientizeze beneficiile comportamentului de cooperare ;

5. să diferențieze comunicarea eficientă de comunicarea ineficientă și să evite ineficiența în comunicare;

6. să deosebească tipurile de comunicare și să aleagă tipul potrivit cu acțiunea pe care o întreprind/organizează.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– competente de comunicare in limba materna, sociale si civice, de sensibilizare culturala si exprimare artistica, a învăța sa înveți;

– specifice tematicii

– competente de aplicare a principiilor unei comunicări interpersonale eficiente, pozitive, de aplicare a tehnicilor de autogestionare emoțională.

MODULUL 2. Lucru in echipa

Scop: Dezvoltarea capacității de a lucra in echipa și de a gestiona momentele conflictuale și de criză.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să-si identifice rolul/rolurile preponderente in cadrul unei echipe;

2. să conștientizeze rolul liderului in eficientizarea funcționării echipei;

3. să conștientizeze rolul comportamentelor de facilitare in fiecare etapa din formarea unei echipe;

4. să preia inițiativa in formarea unei echipe de succes;

5. să gestioneze o situație de criză în echipă/clasă/grup.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– competente sociale, civice, antreprenoriale

– specifice tematicii

– competente de lucru in echipa, de mobilizare eficienta intr-o echipa pentru a atinge performante

MODULUL 3. Managementul conflictului

Scop: Dezvoltarea capacității de a gestiona conflicte inter-personale și intra-personale.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să identifice potențialul conflictual al situațiilor din viața de zi cu zi;

2. să elaboreze strategii de gestionare si negociere specifice modalităților de rezolvare a diferitelor tipuri de conflicte;

3. să-și dezvoltarea abilități de prevenire/aplanare a conflictelor.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– competente interpersonale, sociale si civice; a invata sa inveti

– specifice tematicii

– competente de elaborare a strategiilor de prevenire/ rezolvare a diferite tipuri de conflicte

MODULUL 4. Leadership și Luarea deciziilor

Scop: Dezvoltarea capacității de luare a deciziilor și conștientizarea rolului de lider în cadrul unei echipe.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să cunoască procesul de luare a deciziilor si implicațiile acestuia in viața de zi cu zi;

2. să fie capabili să stabilească rolurile și responsabilitățile în echipă in vederea atingerii unui/unor obiective;

3. să fie capabili sa gestioneze procesul de luare a deciziilor;

4. să conștientizeze rolul liderului în vederea eficientizării echipei.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– competente sociale si civice, a învăța să înveți

– specifice tematicii

– competente de luare a deciziilor printr-un proces decizional structurat, de a contribui la performanțele unei echipe printr-o abordare a stilului personal de leadership.

Modul 5. Autocunoaștere și dezvoltare personală

Scop: Facilitarea cunoașterii de sine care să genereze o schimbare pozitivă și implicare activă în relațiile cu sine și cu lumea.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să-și identifice nevoile personale de relaționare și dezvoltare – personală și a carierei educaționale/profesionale;

2. să-și dezvolte conștiința de sine, prin identificarea punctelor tari și a celor de îmbunătățit;

3. să dezvolte abilitățile și atitudinile pentru o implicare activă în relația cu sine și cu ceilalți.

Competente dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– sociale, civice, de sensibilizare artistică și exprimare culturală

– specifice tematicii

– competente de evaluare a imaginii de sine, de cetățenie activă și coeziune socială

MODULUL 6. Dezvoltare organizațională

Scop : Dezvoltarea și exersarea competențelor de conducere și dezvoltare a unei organizații de tip educațional, de reprezentare sau de implicare civică.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să cunoască tipuri de organizații și componentele unei organizații;

2. să construiască organigrama unei organizații, în funcție de nevoile identificate;

3. să recunoască elemente privind cultura organizațională și climatul organizațional;

4. să definească misiunea, viziunea și însemnele de apartenență la organizație;

5. să construiască harta proceselor într-o organizație;

6. să construiască planul de dezvoltare organizațională;

7. să identifice nevoile de formare ale membrilor organizației;

8. să realizeze profilul membrului și al voluntarului.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– antreprenoriale, sociale, civice, a învăța să înveți;

– specifice tematicii

– competente de management al organizațiilor de tip educațional, de reprezentare sau de implicare civică, de management al voluntarilor.

MODULUL 7. Management de proiect

Scop : Dezvoltarea si exersarea capacităților de elaborare, scriere și implementare a unui proiect.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să-și clarifice conceptele-cheie ale unui proiect;

2. să cunoască ciclului de viață al unui proiect;

3. să elaboreze o structură de proiect într-un format dat.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– antreprenoriale, sociale si civice

– specifice tematicii

– competente de elaborare si implementare a proiectelor

MODULUL 8. Relații publice și comunicare organizațională

Scop: Dobândirea unor cunoștințe, abilități și atitudini specifice activității de relații publice și comunicare în vederea desfășurării activităților specifice de PR ale unei organizații.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să identifice metode și instrumente de comunicare organizațională internă și externă;

2. să elaboreze profilul responsabilului de imagine al organizației;

3. să opereze cu tehnici de comunicare in public: interviul, talk-show-ul, comunicatul de presă, conferința de presă;

4. să organizeze activități specifice de relații publice

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– lingvistice, interpersonale și sociale;

– specifice tematicii

– competențe de aplicare a unor metode și instrumente specifice domeniului relațiilor publice, de comunicare interactiva și organizare de evenimente.

MODUL 9. Public Speaking, argumentare, dezbatere și oratorie

Scop: Dezvoltarea abilităților de comunicare argumentată, convingătoare, în spațiul public.

Obiective: La finalul modulului cursanții vor fi capabili:

1. să genereze idei relevante și logice, în legătură cu o temă, in contextul unei dezbateri;

2. să susțină argumentat ideile proprii;

3. să poată contraargumenta in maniera colegială și politicoasă respectând formatul dezbaterii;

4. să se documenteze rapid și relevant asupra unei teme pentru a construi si susține argumente;

5. să susțină un discurs în fața unui public;

6. să gestioneze eficient tehnici de persuasiune;

7. să-și controleze respirația; 8. să-și folosească eficient mâinile, în susținerea unui discurs.

Competențe dezvoltate:

– asociate competentelor cheie

– de comunicare in limba maternă, sociale si civice de sensibilizare culturala si exprimare artistica, a învăța sa înveți;

– specifice tematicii

– competente de argumentare și construirea propozițiilor logice și de susținere a unui discurs logic.

Transparent-08

Pentru detalii ne puteți contacta pe pagina de Facebook Underground Learning sau personal la:

Cătălin Ionuț BÎRSAN – 0752.981.364; catalinionutbirsan@gmail.com

Victor Constantin VLĂDUȚ – 0748.560.553; vladutvictor@gmail.com