#FaraFum - Campania națională de informare cu privire la efectele nocive ale fumatului în rândul tinerilor

Legislația românească actuală în domeniul fumatului în spații publice închise se remarcă atât printr-o redactare deficientă, cât și prin aplicare insuficientă. #FaraFum este prima campanie de informare susținută de Asociația Tinerii Uniți în parteneriat cu Ministerul Sănătății cu privire la efectele nocive ale fumatului în spații publice închise. Prin această campanie ne propunem să promovăm un stil de viață sănătos, informând tienrii asupra riscurilor la care se supun atunci când fumează, atât activ, cât și pasiv.

România este, în prezent, deținătoarea unor recorduri negative în ceea ce privește protejarea faţă de fumul de tutun în spațiile publice astfel încât putem spune că am devenit cu adevărat ”scrumiera” Europei. Asociația Tinerii Uniți susține alinierea legislației actuale din România la cea din Uniunea Europeană și interzicerea completă a fumatului în spațiile publice închise. În acest sens, am fost unii dintre promotorii Coaliției România Respiră, implicându-ne activ în demersul de modificare a Legii 349/2004 privind reglementarea fumatului în spații publice închise.

Demersul nostru nu ar fi complet însă fără o informare adecvată a cetățenilor și o conștientizare a efectelor nocive pe care fumatul le are asupra sănătății. Tocmai de aceea am demarat campania #FaraFum, prin care ne-am asumat următoarele obiective:

 • Creșterea nivelului de conștientizare a efectelor nocive ale fumatului, atât activ, cât și pasiv;
 • Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor, mai ales în ceea ce privește obiceiurile de fumat;
 • Sprijinirea programelor de consiliere pentru tinerii care doresc să renunțe la fumat;
 • Creșterea nivelul de conștientizare a nevoii de accelerare a dezvoltării, adaptării și implementării politicilor publice legate de controlul tutunului în România, în contextul inițiativei legislative de introducere a amendamentelor de modificare a Legii 349/2004 care interzice fumatul în spațiile publice închise.
Farafum1
Legea Tinerilor – adaptarea cadrului legislativ la nevoile reale ale tinerilor din România

Asociația Tinerii Uniți a fost înființată din dorința de a contribui la realizarea potențialului deplin al tinerilor, iar ca parte a acestui demers, ATU s-a implicat, în calitate de membru fondator al Forumului Tinerilor din România, în demersul de modificare și actualizare a Legii 350/2006 – Legea Tineretului.

Evoluțiile din ultimii ani ne arată că nevoile tinerilor s-au schimbat, fapt care nu s-a manifestat însă și printr-o politică publică coerentă în ceea ce privește impactul asupra tinerilor. Pentru a contribui la diminuarea problemelor economico-sociale ale tinerilor din România, Asociația Tinerii Uniți a sprijinit demersul de modificare a Legii Tineretului în vederea rezolvării următoarelor aspecte:

 • diminuarea inechităților sociale existente în România, mai ales în ceea ce privește discrepanțele între mediul rural și cel urban;
 • corelarea legislației cu pilonii Strategiei Naționale pentru Tineret (Muncă și antreprenoriat, Cultură și educație non-formală, Sănătate, sport, recreere, Participare și voluntariat), pentru a elimina dificultățile semnificative în îndeplinirea obiectivelor acesteia;
 • încurajarea participării active, responsabilității civice și a dialogului structurat cu tinerii, ca parte a Strategiei Europa 2020;
 • îndeplinirea standardelor și obiectivelor europene înscrise în Strategia Europa 2020 și în Planul D pentru Democrație, Dialog și Dezbatere al Comisiei Europene.

În urma consultărilor cu tinerii în cadrul celei de-a doua ediții a Consiliului Național al Tinerilor din România, s-au identificat câteva direcții de interes pentru fiecare domeniu aflat în dezbatere (Muncă și antreprenoriat, Cultură și educație non-formală, Sănătate, sport, recreere, Participare și voluntariat), dintre care amintim:

 • promovarea educației non-formale și recunoașterea acesteia, prin sprijinirea inițiativelor de tipul incubatoarelor de afaceri, a centrelor de informare și consiliere care să dezvolte programe gratuite de educație civică, antreprenorială, juridică, sexuală și de educație pentru sănătate;
 • promovarea unui stil de viață sănătos prin încurajarea sportului ca mijloc de recreere, precum și pentru performanță și crearea unui capitol special dedicat sportului ca domeniu major de interes al Legii Tineretului;
 • promovarea oportunităților destinate tinerilor, atât în mediul rural și urban, corelată cu un sistem național integrat de tracking al absolvenților, în vederea conectării sistemului de învățământ la cerințele sociale, civice și ale pieței muncii;
 • înființarea Registrului Național al ONG-urilor studențești și de tineret și a Registrului Național al Voluntarilor și monitorizarea și evaluarea activității acestora, alături de oferirea de suport și consultanță de către stat în vederea dezvoltării capacității organizaționale;
 • alocarea unui procent fix din bugetele Consiliilor Județene, Consiliul General al Municipiului București respectiv Consiliile Locale, pentru proiectele și programele de tineret;
 • facilitarea accesului la instituții culturale și la centrele de formare profesională, promovarea dialogului intercultural și combaterea discriminărilor de orice natură.