Legea Tinerilor

Tinerii (14-35 de ani) sunt ocrotiti de o lege dedicata lor, Legea 350/2006, prin care este reglementat un regim special de protectie si sustinere a acestora. ART. 1 Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic necesar asigurarii de conditii adecvate integrarii socioprofesionale a tinerilor, conform necesitatilor si aspiratiilor acestora. ART. 2 (1) Statul asigura, cu respectarea principiului

Details